Tomaraselalefm.com - Anasayfa
 
Anasayfa  
23 01 2019
Ana Menü
Anasayfa
Forum
İletişim
Arama
Gazete Oku
Dost Siteler
Ziyaretçi Defteri
Videolar
Resim Galerisi
Canlı tvler
Canlı TV
Tv arşivi
Üye Listesi
Özlü ve Güzel Sözler
ŞİİR KÖŞESİ
Spor Köşesi
Trabzonspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Canlı Skor
Maçkolik
Beinspor Lig Tv
Trabzonspor
Haber61 Spor
Spor 3
Futbol Arena
Fotomaç
Fotospor
Fanatik
Sporx
Tomaraselale Fm
Tomaraselale Fm dinle
Nasıl dinleyebilirim?
DJ'lerimiz
Yayın akışı
Yayın kuralları
DJ yayın alıp verme
Rd icin şifreli nik al
İstek hattı
Şiir Dinle
start Player
Dini bilgiler
Nihat Hatipoglu
Tomaraselalefm.com Tomaraselalefm.com - Anasayfa
Hava Durumu
HiCRİ YIL 1429
Yazar Administrator   
16 12 2009

Hicri yılınız mübarek olsun, Tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü  gelmesine vesile olsun

 

Bir duruş 1429 hicri yılın başlanğıcında...

Hep okumuşuzdur hicret hadisesini, Peyğamber Efendimizin hayatında özel bir yer oldugunu ve o zamana ait oldugunu bilmişizdir..Hicret hadisesinden alınmış binlerce dersler vardır... örnek alarak ve onun yolunda sünneti üzere olmak için Hicret etmeliğiz.....

Evet hicret etmek..

Diyeceksiniz'ki nereye ve nasl?

Hicreti nasıl güncelliyebiliriz günlük hayatımızda??

Hicret sadece makan değişikliğiyle değildir...

Hicret....


Hicret etmek günahlardan...
Hicret etmek nefse hoş gelen şeylerden ...

Allaha olan gafletten nasuh tövbesine hicret etmek..
Allaha olan kusur ve hatalardan itaate hicret etmek..
Kötü ahlaktan iyi ahlaka hicret etmek..
Bencillikten sevgiye hicret etmek..
Acz ve tenbellikten başarıya ve çaba sarfetmeye hicret etmek..
Kötümser ve umursamazlıktan umuta hicret etmek..
Hayır ve hasanata hicret etmek...


Allaha tevekkül et huzuru bulursun ...
Hatırla Peyğamber Efendimizin hicretini ve nusratını...
Bizlerde hicret edelim Allahı gazablandıran tüm çirkin amellerden SALiH amellere...
Ancak o zaman nusratı elde edebiliriz..
Önce nefsimize karşı sonra düşmanlarımıza...
Kişinin kuvveti nefsine yenmesinde belli olur....
Degişmek zordur ama;
Allah için yapılan nefis mucahedesini yanlız tadanlar lezzetini alır.

Hadi bu yıl simgemiz;

Senin icin yaşıyacağız ya İlahi ve sevgilinin yolunda olacağız....

Yâ Rabbî; Bize sarsılmaz bir imân, güzel bir ahlâk, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellik ihsan et, anne ve babamızı da mağfiret eyle... Ya Rabbî... Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, Ehl-i beytin, Eshab-ı kiramın ve bütün evliyay-ı kiramın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle...senin ve Efendimizin (s.a.v) yolunda sabit kıl....

guldiyarindan

                                                                         www.ramazanhekimoglu.com                                                  

 

                                         

Yorumlar (1) | Favori olarak ekle (375) | Bu yazıyı web sayfanızda alıntılayın | Görüntüleme sayısı: 1553

Son Güncelleme ( 21 12 2009 )
 
EN BüYüK GERÇEK
Yazar Administrator   
12 12 2009

EN BüYüK GERÇEK

Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri, kırkbeş kez haccetmiş ve pek çok kerâmeti zâhir olmuş ALLAH dostlarından birisiydi. Bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı:
“-Bâyezid! Senin bir benzerin var mıdır? Kırkbeş defa haccettin ve binlerce defa Kur’ân-ı Kerîm’i hatim eyleme bahtiyarlığına eriştin.”
Bu ses onu çok üzdü. Nefsinin hâlâ onu benlik ve kibir uçurumuna doğru sürüklemek istediğini anladı. Derhal toparlandı ve orada bulunan mahşerî kalabalığa dedi ki:
"-Kim benim kırkbeş defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır?”
Bir adam başını kaldırdı:
“-Ben alırım.” dedi, ekmeği uzattı.
Bâyezid aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı. Ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip, terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı.
Bâyezid, kendisine ayrılan bu odada ibâdete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenâb-ı Hakk’a yöneltti. Rahip, her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir önüne kor, sonra dışarı
çıkardı. Bu hâl, bir ay devam etti. Bâyezid bu kez nefsine dönerek dedi ki:
“-Ey nefis! Seni kırmak istiyorum; fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun…”
Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Bâyezid’e:
“-İsmin nedir?” diye sordu:
O da:
“-Bâyezid.” diye cevap verdi.
Rahip:
“-Ne güzel adamsın… Keşke Mesih’in kulu olmuş olsaydın!” dedi.
Bu söz, Bâyezid’e ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi:
“-Bizim burada kırk gününü tamamla, öyle git.Çünkü bizim büyük bir bayramımız var, onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vâizimiz var, senede bir defa bize hitab eder, bir de onu dinlemeni diliyorum.”
Bâyezid Hazretleri, onun bu teklifini kabul etti ve kırk gün kalmaya râzı oldu. Kırkıncı gün olunca rahip içeri girdi ve:
“-Buyurun, ayağa kalkın, bayram günümüz geldi!..” dedi.
Bâyezid ayağa kalktı; fakat rahip ona şöyle seslendi:
 “-Sen bu kıyafet ve hâlde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üstlüğü giy,beline de şu zünnarı bağla, İncil’i de boynuna as!..»
Bu teklif, Bâyezid’e çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslâm’ın da izzet ve şerefi gizlenmiştir, onun dediğini yapayım, diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üstlüğü giydi, beline de zünnarı bağladı. İncil’i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire
kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygıdeğeri geliyordu. Gözler ona çevrildi. Gelen rahipler, onun sessizliğine bir mânâ veremediler ve sordular:
“-Ey büyüğümüz! Neden konuşmuyorsunuz?”
“-Nasıl konuşabilirim ki aranızda bir Muhammedî (Müslüman) var!..” diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyâna geldi ve:
“-Onu bize göster, parçalayalım!” diye bağırdılar. Başrahip onlara dedi ki:
“-Hayır, yemin ederim ki söylemem, ancak bir şartla onu size tanıtabilirim: Ona dokunmayacağınıza söz veriniz!..”
Bunun üzerine rahipler ve halk, Muhammedî olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Başrahip başını
kaldırdı ve şöyle seslendi:
“-ALLAH için ey Muhammedî! Ayağa kalk ve kendini göster..”
Bâyezid Hazretleri ayağa kalktı. Başrahip:
“-İşte bu zât, ona dikkatle bakın!” dedi.
Sonra Bâyezid’e sordu:
“-Adın ne?”
“-Bâyezid.”
“-Tahsil gördün mü?”
“-Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum.”
“-O hâlde bana şu hususları cevaplandır:
İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı,sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan onu, on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle, bunlar nelerdir?”
Bâyezid -kuddîse sirruh- başrahibe:
“-Beni iyi dinle, cevap veriyorum: İkincisi olmayan bir, eşi-ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan ALLAH’tır. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talâktır.
Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân’dır. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü Arş’ı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. On birincisi olmayan on, Hazret-i Mûsâ’nın Şuayb peygambere on yıl çobanlık etmesidir. On ikincisi olmayan on bir, Yusuf peygamberin on bir kardeşidir. On üçüncüsü olmayan on iki, on iki aydır.”
Rahip tebessüm etti ve:
“-Doğru söyledin. Şimdi de bana, havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu, hava ile ne helâk oldu ve kim hava ile helâk edildi? Bunlardan haber ver!..” dedi.
Bâyezid:
“-Îsâ peygamber havadan yaratıldı, havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. Ad kavmi de hava ile helâk edildi.” diye cevap verdi. Rahip yine ona:
“-Doğru söyledin.” dedi ve devamla sordu:
“Ağaçtan ne yaratıldı, ağaçta kim korundu ve ağaç ile kim helâk oldu?”
“-Mûsâ peygamberin asâsı ağaçtan yaratıldı, Nuh peygamber ağaç içinde (gemide) korundu ve Zekeriyya peygamber ağaç içinde testereyle biçilip helâk edildi.” diyerek cevabı hemen verdi.
Rahip yine ona:
“-Doğru söyledin!..” dedi ve tekrar sordu:
“Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateş ile helak oldu?”
“-İblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebû Cehil ateş ile helâk oldu.” diyerek gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu:
“-Taştan kim yaratıldı, taş içinde kim korundu ve taş ile kim helâk oldu?”
“-Sâlih peygamberin devesi taştan yaratıldı.  Ashâb-ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe’nin filleri taş ile helâk edildi.” diye cevap verince, rahip:
“-Doğru söyledin!” diye tasdik etti ve tekrar sordu:
“-Âlimler, cennette dört nehir vardır, biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır.
Ayrı ayrı olan bu dört nehir, aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar, bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır?”
“-Evet, vardır: İnsanın baş kısmından dört nehir akar: Kulak yağı acıdır. Gözyaşı tuzludur.
Burun suyu ayrı bir tad taşır. Ağızdan gelen su tatlıdır.” diye cevap verince, rahip yine ona:
“-Doğru söyledin!..” dedi ve sormaya devam etti; “Cennet ehli yer, içer, fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mıdır?”
“-Evet vardır. Ana rahmindeki cenin, yer, içer, fakat dışkısı yoktur.”
“-Doğru söyledin. Cennette Tûbâ Ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki, bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır?”
“-Evet, güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir?”
“-Doğru söyledin. Şimdi de bana şunları cevaplandır: Bir ağaç vardır, on iki dalı bulunuyor, her dalında otuz yaprak var ve her yaprakta beş çiçek yer almıştır; bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar, bu ağaç nedir?”
“-Ağaç bir yılı temsil eder. On iki dalı on iki ayı, her daldaki otuz yaprak otuz günü, her yapraktaki beş çiçek beş vakit namazı temsil eder.”
“-Doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki: Hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur;
ama onun ne ruhu var, ne de hac kendisine vâcibdir?”
“-Nuh peygamberin gemisidir.”
“-Doğru söyledin. Peki, gece gelince gündüz, gündüz girince gece nereye gidiyor?”
"-Bu bir izâfî zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını ALLAH bilir.”
“-Doğru söyledin.”
Sorular bitince Bâyezid Hazretleri dedi ki :
“-Muhterem rahip! Birçok sorular sordun, cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var. Ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin?”
“-Tabii, istediğin şeyi sorabilirsin!”
“-Cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır?”
Rahip sustu, cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve:
“-Ey büyüğümüz, mağlûp mu oluyorsun?”
O da:
“-Hayır, mağlûb olmak istemiyorum..” deyince:
“-Öyle ise neden cevap vermiyorsun?” diye serzenişte bulundular. Bunun üzerine başrahip:
“-Şayet cevap verirsem, benim cevabıma katılır mısınız?” deyince, hepsi birden:
“-İncil hakkı için, sana uyarız.” diye söz verdiler. Rahip:
“-Dinleyin, şimdi cevap veriyorum: «Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibâre, La İlâhe İllallâh Muhammedün Rasûlullâh»’dır.”
Bunun üzerine diğer rahipler de hep bir ağızdan kelime-i şehâdet getirip müslüman oldular. Bâyezid
Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslâmiyet’i öğretti ve bu sır da böylece çözülmüş oldu.

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Favori olarak ekle (356) | Bu yazıyı web sayfanızda alıntılayın | Görüntüleme sayısı: 1738

 
KURBAN BAYRAMI
Yazar Administrator   
26 11 2009

İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramının tüm dünyaya huzur, barış, sevgi, saygı ve mutluluk getirmesini niyaz eder, yeni bir bayrama daha bizleri eriştiren Yüce Mevlamıza şükür ve hamdlerimizi bildirir, hayırlı güzel bir bayram geçirmenizi dileriz… Tüm islam aleminin Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun...

 

                                                                             www.ramazanhekimoglu.com ailesi

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Favori olarak ekle (375) | Bu yazıyı web sayfanızda alıntılayın | Görüntüleme sayısı: 1493

Son Güncelleme ( 26 11 2009 )
 
KAZIM ARSLAN VEFAT
Yazar Administrator   
18 11 2009

 Seydibaba köyü'nden Kazım ARSLAN 17 Kasım salı 2009 Tarihinde HAKKIN Rahmetine Kavuşmuştur.Merhuma ALLAH 'dan RAHMET Tüm Yakınlarına Sevenlerine dostlarına Başsağlıgı ve sabırlar diliyoruz.Mekanı CENNET olsun AMİN..

                                                                   WWW.RAMAZANHEKİMOGLU.COM AİLESİ

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Favori olarak ekle (370) | Bu yazıyı web sayfanızda alıntılayın | Görüntüleme sayısı: 1535

Son Güncelleme ( 18 11 2009 )
 
<< İlk < Önceki 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Sonraki > Son >>

Sonuç 256 - 260 Toplam 300
Yararlı Bilgiler
E - DEVLET
SSK Sorgulama
Bilinmeyen Numaralar
Önemli Telefonlar
Ösym sınav sonuçları
URL Video Upload 1_
URL Video Upload 2_
URL Video Upload 3_
URL Video Upload 4_
Pc İcin Programlar
windows installer 3.1
İnstall flash player
Adobe Reader.9
Flatcast Tema_1
Pc nizn driver sorununa kesin çözüm
TSL PUAN DURUMU
Giriş Formu

Kayıp Parola?
Bağlı Üyeler
Bağlı üye yok
Üye Menüsü
Profilim
Haber Ekle
WebLink Ekle
Öğelerimi Kontrol Et
Çıkış
Üye İstatistiği
 Tomaraselalefm.com  Gruplar Toplam
 Misafir ( 0 ) Misafir 0
   Toplam 0
 Toplam Üye ( 77,302 ) Toplam Üye 77,302


Istatistik
Son Üye  APoulin
Bugün  0
Bu Hafta  0
Bu Ay  0
Ziyaretçi İstatistiği
Bugün147
Dün280
Bu hafta765
Bu ay7585
Toplam532618
Anket
Webdesign www.webmedie.dk Hjemmeside af www.webmedie.dk